Όροι Χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (εφεξής αναφερόμενη ως ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ή/και valamonte.gr με ή χωρίς το πρόθεμα www. ) λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.valamonte.gr (εφεξής αναφερόμενο ως valamonte.gr)  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται  παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα valamonte.gr  λειτουργεί υπό την ευθύνη της ατομικής επιχείρησης ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με ΑΦΜ 046685390, που εδρεύει στην οδό Σκρα 1 και με αποθήκη/έκθεση/ταχυδρομική διεύθυνση στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 10Α, στην Πεύκη Αττικής -Τ.Κ. 15121 (τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6122015, 210-6122466, Fax:210-6122467 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου valamonte@valamonte.gr).

 

Όροι και μεταβολές

Η ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες,προϊόντα και υπηρεσίες

Η ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα η ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της.

 

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος valamonte.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν, όπως και το περιεχόμενο του, με οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο valamonte.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη τους.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα valamonte.gr και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του valamonte.gr, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων).

Τέλος η valamonte.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

 

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης ή εναλλακτικά με προτάσεις για την αντικατάστασή τους με άλλα διαθέσιμα προϊόντα . Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης ή/και την αντικατάσταση με άλλους διαθέσιμους κωδικούς θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή fax ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

 

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

 

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας, πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.

 

2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει παραχθεί και αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το 210 6122015 και 210 6122466 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό (λόγω της φύσης των προϊόντων και των επεμβάσεων σε αυτά –πχ εγγραφή με laser ή άλλες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα- δεν είναι δυνατή η επιστροφή όλων των προϊόντων καθώς έχουν εξατομικευθεί και δεν δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν).

 

3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 6122015 και 210 6122466 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο valamonte@valamonte.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό (λόγω της φύσης των προϊόντων και των επεμβάσεων σε αυτά –πχ εγγραφή με laser ή άλλες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα- δεν είναι δυνατή η επιστροφή όλων των προϊόντων καθώς έχουν εξατομικευθεί και δεν δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν).

 

4. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6122015 και 210 6122466 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.  Ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας (λόγω της φύσης των προϊόντων και των επεμβάσεων σε αυτά –πχ εγγραφή με laser ή άλλες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα- δεν είναι δυνατή η επιστροφή όλων των προϊόντων καθώς έχουν εξατομικευθεί και δεν δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν).


5. Σε κάθε περίπτωση τα επιπλέον έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.
 

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών αφορούν σε καθαρή αξία και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο τέλος στο καλάθι αγορών.

Αυτό συμβαίνει για δύο πρακτικούς λόγους:

1. Για χρήση αναφοράς αποφορολογημένων τιμών από επαγγελματίες/μεταπωλητές, και

2. Για πελάτες (φορείς, επαγγελματίες) με έδρα σε περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ 17%, και με την προϋπόθεση έκδοσης τιμολογίου*.

*Κατά την έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης το ΦΠΑ είναι 24% ανεξάρτητα από την περιοχή.

Μόνο στην περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου από φορείς και επιχειρήσεις με έδρα σε περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ 17% είναι δυνατή η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή.

Όλες οι αναγρεφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα μας αφορούν σε παραλαβή από την αποθήκη μας  στην Πεύκη Αττικής.

Στην περίπτωση αποστολής με courier ή οποιονδήποτε άλλο προτεινόμενο τρόπο, τα επιπλέον έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη. Για τους διάφορους τρόπους αποστολής, εξόφλησης και τα κόστη κάντε κλικ εδώ .

Ως προς τις μακέτες, η πρώτη μακέτα παρέχεται δωρεάν, ωστόσο κάθε επόμενη χρεώνεται.


Προσωπικά Δεδομένα

Το valamonte.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (βλ. πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων), των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ με βάση τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος η valamonte.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο της. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.