ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα κείμενα που αναγράφονται στα είδη απονομών για να θεωρούνται πλήρη πρέπει να πληρούν 4 σημαντικές παραμέτρους:


1.       Ποιός απονέμει (φορέας ή πρόσωπο):

·         Επωνυμία συλλόγου ή σωματείου

·         Επωνυμία ομοσπονδίας

·         Τίτλος ένωσης

·         Επωνυμία ή διακριτικός τίτλος εταιρείας

·         Φυσικό πρόσωπο

·         Φορέας ή/και υπηρεσία ή/και τμήμα δημοσίου

·         κοκ

 

2.       Σε ποιόν απονέμει (φορέας ή πρόσωπο):

·         Επωνυμία συλλόγου ή σωματείου

·         Επωνυμία ομοσπονδίας

·         Τίτλος ένωσης

·         Επωνυμία ή διακριτικός τίτλος εταιρείας

·         Φυσικό πρόσωπο

·         Φορέας ή/και υπηρεσία ή/και τμήμα δημοσίου

·         κοκ

 

3.       Γιατί προβαίνει στην απονομή, ο λόγος της απονομής:

·         Τιμής ένεκεν

·         Για την ευδόκιμη υπηρεσία (πχ για συνταξιοδότηση)

·         Για την (πολύτιμη ή/και πολύχρονη) προσφορά

·         Για την ευγενική χορηγία

·         Για την προαγωγή

·         Για την επίτευξη στόχου

·         Στη μνήμη

·         Θέση σε αγώνα (1η, 2η, 3η κοκ – κυρίως στα κύπελλα και στα έπαθλα)

·         κοκ

 

4.       Ημερομηνία απονομής:

·         Πλήρης ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος), πχ 05/06/2017

·         Μήνας/έτος, πχ Ιανουάριος 2018

·         Μόνο έτος, πχ 2018

·         Χρονική περίοδος που αναφέρεται η απονομή πχ 2004-2017Πέραν αυτών των πολύ βασικών παραμέτρων και πάντα με γνώμονα τον διαθέσιμο ωφέλιμο χώρο μπορεί να προστεθεί όποιο άλλο κείμενο θέλετε κατά την κρίση σας.