ΔΩΡΕΑΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΚΙΑ

Τα κείμενα ή/και λογότυπα στα πινακιδάκια στα κύπελλα, στις πλακέτες, στα έπαθλα, στα αναμνηστικά και στα καλλιτεχνήματα αποτυπώνονται δωρεάν.

Η εγγραφή γίνεται κατά περίπτωση με υπερσύγχρονα μηχανήματα, είτε με χάραξη laser είτε με ασπρόμαυρη ή έγχρωμη αποτύπωση.

Αφού γίνει η καλλιτεχνική επιμέλεια του κειμένου σας από τους γραφίστες μας, επιλέγεται η τεχνική εγγραφής ανάλογα με τη φύση του υλικού του προϊόντος που επιλέξατε.

Το μέγεθος του κειμένου που μπορεί να χαραχθεί ή να αποτυπωθεί εξαρτάται από το μέγεθος του ωφέλιμου χώρου για το κάθε προϊόν.